přes 30 let na stavebním trhu

SAPROS, spol. s r.o.

O NÁS     REFERENCE     KONTAKTY

REKONSTRUKCE BD KONŠELSKÁ, PRAHA 7

Místo stavby: Konšelská 2, Praha 7
Investor: PSN s.r.o.
Náklady: 33,6 mil. Kč

Hlavní myšlenkou objednatele na začátku celé akce bylo nabídnout klientům nejen prostor pro základní bydlení, ale připravit pro ně možnost seberealizace ve vytvoření dispozice i konečného vzhledu každého bytu jednotlivě. Z tohoto důvodu proběhla rekonstrukce objektu jako celku z pohledu statiky a i finálního dokončení všech společných částí včetně pláště budovy a vestavby výtahu. Bytové i nebytové jednotky byly kompletně připraveny na jednoduché napojení bytových rozvodů instalací.