přes 30 let na stavebním trhu

SAPROS, spol. s r.o.

O NÁS     REFERENCE     KONTAKTY

REKONSTRUKCE BD VOJTĚŠSKÁ, PRAHA 1

Místo stavby : Vojtěšská 7, Praha 1
Investor: PSN s.r.o.
Náklady: 64,6 mil. Kč

Budova byla postavena jako jedna z prvních na konci 19.století v rámci výstavby celých nových obytných bloků v lokalitě pravého břehu Vltavy proti Slovanskému ostrovu. V rámci zachování původního vzhledu byl kladen důraz na použití klasických materiálů, v největší možné míře navrácení původních materiálů zpět, alespoň ve formě dílčích částí. Truhlářské výrobky jako okna a dveře byly provedeny v duchu přesných replik původních vzhledů.

Celý objekt byl ve vnitřní části zcela odstrojen a provedeno statické zajištění základů, vodorovných i svislých konstrukcí. V případě potřeby byly nosné konstrukce objektu provedeny nové. Do nových dispozic interiérů byl citlivě vsazen osobní výtah obsluhující společný schodišťový prostor a rovněž soukromé byty. V konečném výsledku došlo k provedení finálních luxusních bytů s pohodou bydlení 21.století v atmosféře doby konce 19.století.

Na zdařilé dílo s uspokojením pohlíží socha sv. Vojtěcha, umístěná na zrestaurované fasádě. V úrovni chodníku jsou na základě technického i estetického návrhu zhotovitele provedeny i dvoje nová vrata pro vjezd do parkovacích zakladačů, která svým provedením, ani v nejmenším, nenarušily konečný vzhled fasády.