přes 30 let na stavebním trhu

SAPROS, spol. s r.o.

O NÁS     REFERENCE     KONTAKTY

REKONSTRUKCE BD PAŘÍŽSKÁ, PRAHA 1

Místo stavby: Pařížská 23, Praha 1
Investor: PSN s.r.o.
Náklady: 104,8 mil. Kč

V celém domě došlo v průběhu 20.století k několika postupným stavebním úpravám, které všechny vnitřní vzhled budovy ve své podstatě esteticky i koncepčně poškodily. Novým majitelem objektu byl jasně stanoven konečný cíl, jež představoval záměr zrekonstruovat objekt do té podoby, aby svým vnějším i vnitřním vzhledem dostal zpět svoji majestátnost.

V první fázi byl objekt zcela vyčištěn, zbaven všech nežádoucích a nepůvodních konstrukcí, byl postupně stabilizován včetně dostavby nových vodorovných konstrukcí v posledních patrech a všech ostatních konstrukcí hrubé stavby. Pro dokončení objektu zvolil majitel a objednatel akce velmi neobvyklý způsob. Vybral 5 osvědčených a zkušených architektů a každému určil k řešení daný prostor v objektu, minimálně v rozsahu jednoho podlaží. Naše společnost byla garantem splnění všech požadavků architektů, garantem kvality provedení a dodržení všech dílčích termínů.

Nastala velmi složitá realizace, bylo důležité skloubit jednotlivé osobní přístupy všech zúčastněných. Výsledkem byla kompletně dokončená budova s veškerým vybavením a dořešením i těch nejdrobnějších detailů, které ve finále představují kvalitu jako celku.